Executive Leadership Coaching

executive leadership coachingUdbytte for dig som leder:
– Klarhed over mål
– Indsigt i dig selv
– Forståelse af dine reaktionsmønstre
– Nye perspektiver
– Retning og fokusering
– Bedre udnyttelse af dine resurser
– Mening
– Løsning af udfordringer
– Resultatskabelse

Hvad er Executive Leadership Coaching?
Leadership handler om at lede gennem andre og de bedste ledere er gode til at gå forrest, motivere, guide og supporte og stille de rigtige spørgsmål.
Coaching handler om at stille spørgsmål, så du og dine medarbejdere finder ind til det som giver mening. Fremtidens lederstil vil være tæt integreret med coaching, fordi du leder højt uddannede mennesker med egne holdninger, som dagligt udsættes for en ny situation, som ikke er beskrevet eller sket før. Her har de brug for selvstændigt og hurtigt at kunne agere i denne kontekst.
Vi har brug for ledere, som kan skabe en hverdag, hvor de kan styrke deres teams til selv at tage de nødvendige beslutninger og derfor er ledelse i dag mere coaching, mentoring, uddelegering og anerkendelse.
I leadership coaching arbejder vi med;
– Mod
– Ansvar
– Nærvær
– Tillid
– Tough Love

som de fem grundlæggende værdier. Vi dykker ned i dine forhindringer, udfordringer, drømme og håb, og vi får klarlagt motivationer.
Vi får brudt uhensigtsmæssig adfærd og får lagt nye planer og lavet eksekverbare tiltag, som rykker og som skaber resultat for dig og din virksomhed.
Vi mødes til 10 coachinger, som tager ca. 75 minutter hver gang, enten hos mig eller dig, eller i naturen. De første 60 min er Leadership coaching, hvor vi har fokus på en af dine drømme, mål, udfordringer eller ønsker for fremtiden.

De sidste 15 minutter gennemgår vi nogen gange et værktøj som enten understøtter det, vi lige har talt om, eller som kan hjælpe dig i dit lederskab.
Eksempler på værktøjer:
– Tid – prioritering/planlægning
– Find de skjulte resurser
– Uddelegering
– Find din Passion
– Værdier
– Konflikthåndtering
– Energi boosters
– Motivation der rykker

Hvordan kommer vi i gang?
Eftersom tillid er en af de vigtigste parametre i alle relationer, så vil jeg tilbyde at vi kan mødes 45 minutter, hvor du får mulighed for at snuse til coachingen og hvor jeg også har en gave til dig i form af et lille værktøj, som har hjulpet tusindvis af ledere og som måske også vil kunne hjælpe dig.

KLIK HER for at kontakte Kenneth Lee direkte

 

Velkommen til Coaching af Ledere

Coaching
I de sidste 10 år er coaching eksploderet. Life-coaching, team-coaching, online-coaching, job-coaching, karriere-coaching, executive coaching, individuel coaching, talent coaching, ledercoaching samt en lang række nicher specialiseret i et helt særligt mindre segment, forsøger at stå ud fra mængden.
Uanset varianten, så er det basale princip i coaching enkelt: Coachen hjælper den enkelte til gennem selvrefleksion at afklare og acceptere egne værdier, begrænsninger og potentiale. Gennem konkrete målsætninger skabes den retning og bevægelse, vedkommende ønsker med fokus på, hvad der skal til og hvad som står i vejen. Optimal effekt af coaching forudsætter et trygt rum skabt gennem gensidig tillid og villighed til at indgå med personlig åbenhed i dialogen.

Historisk set er det interessant at se, hvordan coaching har bevæget sig fra for 10 år siden i nogle tilfælde var sidste udvej og sidste station før en evt. afskedigelse, til i dag at være det mest anvendte ledelsesværktøj til at udvikle mennesker, både som individer og som gruppemedlemmer. Coaching er endelig blevet accepteret som et stærkt og nødvendigt værktøj i enhver leders værktøjskasse. Det ses desuden som en forudsætning for at kunne opnå high performance teams, og gives til personer, som ses som havende et særligt potentiale i en organisation.

Da coaching, og i særlig grad life-coaching og personlig coaching, har været i stærk fremmarch udbyder man en lang række coaching-uddannelser, som på under 3 uger sammenlagt uddanner deltagerne til coaches. Disse kurser frekventeres ofte af personer, som bruger uddannelsen som en del af deres selvudviklingsproces, hvor det ikke er et mål som sådan at virke som professionel coach. I den anden ende af skalaen findes de 2 årige uddannelser på master-niveau, som udbydes af universiteter eller associerede private uddannelsessteder samt kandidatuddannelser.
I business-coaching og executive coaching er målgruppen primært ledere eller ledergrupper der er placeret på, eller bevæger sig hen imod de taktiske og strategiske niveauer i organisationen. Her vil der ofte blive lagt vægt på, om coachen selv har ledererfaring og om vedkommende forstår den businesskontekst, den/de coachede befinder sig i. Som udbydere af denne service ser man ofte tidligere ledere, som er gået til management konsulent branchen eller er blevet selvstændige konsulenter samt erhvervspsykologer.
Der har i de seneste år været stigende fokus på kvalitetssikring af coaching-ydelsen bl.a. gennem formalisering af uddannelseskrav, akkreditering af uddannelser og offentlig anerkendt certificering af coaches. Alene i Danmark er der tre institutioner, som tilbyder akkrediterede uddannelser gennem ICF, EMCC og ICC.
Coaching er uden sammenligning det bedste værktøj til at skabe forandringer, som er forankret i den enkeltes egen motivation. De fleste coaching-forløb varer fra 6 til 12 måneder med særlig intensitet de første 90 dage. Coaching bliver i stigende grad brugt til nye ledere, som ofte er gode individuelle performere med stærkt fokus på målet, men som skal lære at havefokus på processen og kommunikere med egne medarbejdere på en motiverende måde.

Er coaching noget for dig?
Vil du vide mere om de forskellige muligheder for coaching, så gå ind på www.bpos.dk/coaching og book din første coaching online. Nogle gange er det blot et lille skub der skal til for at gennemføre en forandring der har ligget og ventet længe.